dual-boiler
DB-machines gebruiken twee ketels, elk met een eigen verwarmingselement. Net als bij de warmtewisselaar kunnen brouwen en stomen tegelijkertijd plaatsvinden. Systemen met twee ketels kunnen afhankelijk van de fabrikant anders worden geïmplementeerd. De Rocket Espresso R58 gebruikt twee onafhankelijk van elkaar verwarmde ketels, terwijl de Breville Oracle Touch zijn stoomketel gebruikt om het water in het brouwcircuit voor te verwarmen.

Wat is het verschil met HX- en DB-machines die tegelijkertijd kunnen brouwen en stomen? Wel, er zijn er een paar. Een belangrijke: brouwtemperatuur. Hoewel het moeilijk is om de brouwtemperaturen snel te manipuleren, zijn dubbele ketels zeer consistent in vergelijking met machines met warmtewisseling.